top of page

ØLSTRUP SOGNEFORENING

Formand: Kenneth Søndergaard Lembcke

olstrup.sogneforening@gmail.com

Næstformand: Martin Kirkegaard

Sekretær: Rikke Uldal Graulund

Menig Medlem: Anni Daugaard Bjørn Volder og Birthe Ilsø Mathiesen

Kasserer: Mette Bak Nilsson (ikke medlem af bestyrelsen)

Flagudlejning: Kenneth Søndergaard Lembcke - 30281827

bottom of page