ØLSTRUP FRISKOLES STØTTEFORENING

Formand:     Ann Helwig Larsen - 61362036

  annhelwig@gmail.com

Næstformand: Karina Knudsen

Sekretær:    Mette Fjordside

 

Kasserer:    Elisabeth Gunnersdottir

Menig medlem: Janni Lykke

                               

                 

 

 

Udlejning af telt: Martin Kirkegaard - 40705938

Udlejning af slushice-maskine: Helle Pedersen - 42232428