ØLSTRUP ÆLDREKLUB

Formand:  Jens Fjordside - 97346157

          jens.fjordside@mail.tele.dk

Kasserer: Else Krogh - 97346025

          Edith Knudsen - 97346125