ØLSTRUP MENIGHEDSRÅD

Sognepræst:  Inge-Dorthe Kaasgaard - 97333309

             ikm@km.dk

Graver:      Margrethe Ebbensgaard - 97346777

Formand:     Boe Hammelsvang - 97346272

             boeham@gmail.com

Næstformand: Tove Puggaard Enevoldsen - 97346298

Kasserer:    Ninna Ahle Møller - 97346032

Kirkeværge:  Kirstine Fjordside - 97346157

             Ann Karina Boddum - 97346707

Ølstrup Sogneblad: Ann Karina Boddum - 97346707

Inge-Dorthe Kaasgaard - 97333309

Kontakt os

Ølstrup Sogn

6950 Ringkøbing

Proudly created with Wix.com

  • Ølstrup Facebook