top of page

ØLSTRUP MENIGHEDSRÅD

Sognepræst:  Inge-Dorthe Kaasgaard - 97333309

             ikm@km.dk

Graver:      Margrethe Ebbensgaard - 97346777

Formand:     Kirstine Fjordside - 97346157

  jens.fjordside@mail.tele.dk

Næstformand: Maren Sørensen

Kasserer:    Ninna Ahle Møller - 97346032

Kirkeværge:  Jens Thomsen - 52692549

Menigt medlem: Margit Knudsen

Ølstrup Sogneblad: Inge-Dorthe Kaasgaard - 97333309

bottom of page