top of page

MULTIHUSET KERNEN ØLSTRUP

www.kernen-olstrup.dk

Formand: Bjarne Greve - 40401883

bg@olstruphovermaskinstation.dk

Næstformand: Heidi Vestergaard Nielsen - 21288926

Kasserer: Camilla Viftrup Andersen 

Menig medlem: Cecilie Kjerulff Pedersen

Udlejning: Heidi Vestergaard Nielsen - 21288926

per-heidi@nielsen.mail.dk

bottom of page