MULTIHUSET KERNEN ØLSTRUP

www.kernen-olstrup.dk

Formand:     Bjarne Greve - 40401883

             bg@olstruphovermaskinstation.dk

Næstformand: Heidi Vestergaard Nielsen - 21288926

Kasserer:    Camilla Viftrup Andersen 

Sekretær:    Susan Vendelbo Svendsen - 71902838

Udlejning:   Heidi Vestergaard Nielsen - 21288926

             per-heidi@nielsen.mail.dk